Nasze kochane Przedszkolaki w wakacje wcale się nie nudzą. Codziennie uczestniczą w zabawach integracyjnych ułatwiających nawiązanie bliższych relacji np. z chustą animacyjną oraz w zabawach i ćwiczeniach muzyczno-ruchowych. Dzieci ćwiczą swoją koncentrację uwagi, pamięć słuchową, rytmiczność poprzez udział w różnych zabawach oraz wykonują piękne prace plastyczne. Ponadto korzystają z ładnej pogody i bawią się w ogrodzie przedszkolnym.