W minionym tygodniu Misie poszukiwały pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu. Dowiedziały się, co robi ogrodnik i jakie narzędzia wykorzystuje w swojej pracy. Razem sadziliśmy cebulkę i będziemy obserwować, jak rośnie na naszym parapecie. Dzieci oglądały nasiona i opowiadały o różnicach między nimi. Rozmawialiśmy także o marcowej pogodzie – dzieci poznały przysłowie „W marcu jak w garncu” i dowiedziały się co ono oznacza. Przyglądały się także budowie cebuli, aby zrozumieć co oznacza ubranie się „na cebulkę”.

Zyta Reinert