W czasie zajęć świetlicowych odbyła się coroczna edycja Mam Talent. Uczniowie klas I-V zaprezentowali swoje uzdolnienia i umiejętności, które nabywają w szkole, w domu i na zajęciach pozalekcyjnych. Jednego możemy być pewni – dziewczyny dbają o to, żeby w szkole było przyjemnie, chłopcy o to, żeby było bezpiecznie!