8 października odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W jego przygotowanie zaangażowani były uczniowie klas: I, II, III, IV i V.

Było to wydarzenie, które zapewniło wszystkim cały szereg emocji – od wzruszenia i zachwytu po rozbawienie i salwy śmiechu.

Uczniowie klas I-III pokazali, jak znakomicie potrafią tańczyć (belgijka, taniec nowoczesny), grać („sto lat” na cymbałkach i ksylofonie!) i śpiewać. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania przez wszystkich obecnych hymnu państwowego.

Czwartoklasiści wprawili nas w zadumę, pięknie deklamując wiersze poświęcone pracy nauczycieli.

Piątoklasiści zapewnili rozrywkę na najwyższym poziomie, przygotowując skecze związane z pracą w szkole – począwszy od scen w gabinecie pani dyrektor, po lekcje czy posiedzenie rady uczniowskiej.

Na koniec pani dyrektor złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej i podziękowała występującym za bardzo wysoki poziom przygotowania, zauważając, że możemy być dumni z tak wielkiej ilości talentów.

Dziękujemy także Radzie Rodziców za pyszny słodki poczęstunek, a pani Beacie – za wspaniałą dekorację!

Łukasz Wojtkiewicz