Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022

Ikona DOCX 50Zarządzenie Burmistrza

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka z obwodu do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 15 marca 2021r., trwa do 26 marca 2021 r.

Ikona DOCX 50Zgłoszenie dziecka z obwodu

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 15 marca 2021r., trwa do 26 marca 2021 r.

Ikona DOCX 50Wniosek spoza obwodu

Ikona DOCX 50oświadczenie o miejscu zamieszkania

Ikona DOCX 50oświadczenie o miejscu pracy

Ikona DOCX 50oświadczenie o pieczy zastępczej

Ikona DOCX 50oświadczenie o samotnym wychowaniu

Ikona DOCX 50oświadczenie o rodzeństwie

Ikona DOCX 50oświadczenie o krewnych

Ikona DOCX 50klauzula informacyjna