W dniu 19 stycznia, w ramach kampanii czytelniczej, odbyła się w klasie pierwszej lekcja biblioteczna zatytułowana Mała książka – wielki człowiek. Uczniowie otrzymali podarunkowe wyprawki czytelnicze, przygotowane przez Instytut Książki, realizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Książka zatytułowana „Pierwsze abecadło” jest antologią tekstów polskich autorów dziecięcych.