Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele!

W związku z powrotem uczniów klas I-III od 18.01.2021 oraz kontynuacją nauki w trybie zdalnym w klasach IV-VIII przekazuję parę informacji:

 1. Nauka w klasach 1-3 odbywa się od 18.01.2021 stacjonarnie wg planu lekcji;
 2. Zapewnienia się funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów uczęszczających do klas I–III, opieka świetlicowa dla dzieci jest zapewniona w godzinach 7:00 - 16:00
 3. Na stronie internetowej szkoły znajdują się procedury (proszę o zapoznanie się). Podczas pobytu w szkole uczniowie MUSZĄ NOSIĆ MASECZKI (najlepiej takie, które można zawiesić na szyi –mniejsze prawdopodobieństwo zgubienia).
 4. Proszę, aby każdy uczeń przyniósł ze sobą drugie śniadanie oraz bidon z wodą. Proszę uczulić dzieci, aby nie dzieliły się jedzeniem z innymi uczniami.
 5. W klasach wyznacza się uczniom miejsca, w których mogą pozostawić wszystkie materiały i podręczniki. Proszę zaopatrzyć dzieci w konieczne przybory szkolne, tj. wyposażony piórnik, w tym klej, nożyczki itd.
 6. Rodzic może przebywać tylko i wyłącznie w maseczce w STREFIE RODZICA w bezpiecznej odległości od innych.
 7. Klasy 4-8 realizują naukę wg obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Teams.
 8. Obowiązują dotychczasowe godziny lekcyjne oraz przerwy.
 9. Nauczyciele szkoły realizujący nauczanie zdalne zostają oddelegowani do pracy w domu;
 10. Pedagog szkolny, psycholog, nauczyciele świetlicy, bibliotekarz kontynuują pracę w trybie stacjonarnym;
 11. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niezmienionym zakresie zajęć i godzin – w klasach 1-3 w formie stacjonarnej, w klasach 4-8 w formie zajęć zdalnych lub na wniosek rodzica w formie stacjonarnej w szkole;
 12. Obiady dla uczniów klas 1-3 wydawane są przez stołówkę szkolną o godz. 11:20 (klasa II) oraz 12:10 (kl. I i kl. III);
 13. Posiłki w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zapewnione są wyłącznie dla klas 1-3;
 14. Przywozy i odwozy dzieci realizowane są wg przyjętego harmonogramu przez Gminę Gogolin. O zmianach będziemy informować w komunikatach na stronie internetowej.

Aleksandra Sowada
Dyrektor PSP Malnia