Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

14.09.2020 – spotkanie informacyjne

26.10.2020 – konsultacje

07.12.2020 – wywiadówka – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

11.01.2021 – wywiadówka za I  semestr

22.03.2021 – konsultacje